previous pauseresume next

پروژه های تعمیراتی

اجرای همزمان پروژه های تعمیراتی بخش سالمندان و موسیقی درمانی مرکز

کلاس آموزشی

برگزاری کلاس آموزشی تغییر سبک زندگی وسازگاری با کم آبی چهارشنبه مورخ ۹۷/۵/۱۷ با حضور آقای دکتر شمس در سالن اجتماعات مرکز برگزار گردید.

بازدید پرسنل مرکز از پالایشگاه نفت اصفهان

روز یکشنبه مورخ ۹۷/۵/۱۴ پرسنل بیمارستان مدرس از شرکت پالایشگاه نفت اصفهان بازدید بعمل آوردند که با چگونگی روند کار درآن مجموعه و تهبه انواع مواد نفتی آشنا شدند.

کلاس آموزشی حضور وغیاب کسری

روز دوشنبه مورخ ۹۷/۵/۱۵ کلاس آموزشی سامانه حضور وغیاب کسری در سالن کنفرانس مرکز برگزار گردید.

کلاس آموزشی موسیقی درمانی

درروز پنج شنبه مورخ ۹۷/۵/۱۱ کلاس آموزشی تاثیر موسیقی درمانی بر بیماران اعصاب وروان در سالن اجتماعات مرکز برگزار شد

ولادت امام رضا (ع)

روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۵/۳ به مناسبت فرا رسیدن میلاد امام رضا (ع)  کیله همکاران و بخشهای درمانی با شیرینی پذیرائی شدند.

جلسه مسئولین زندان

روز دوشنبه مورخ ۹۷/۴/۲۵ جلسه ای مشترک بین مسئولین محترم بیمارستان و مسئولین ، فرماندهان و روسای زندان مرکزی اصفهان و اسد آباد انجام شد که در آن به مسائل ومشکلات مربوط به بیماران بستری در بخش زندانیان پرداخته شد.

بازدید مسئولین وزارت بهداشت از مرکز

روز پنج شنبه ۳۱ خرداد ماه بازدید میدانی توسط سرکار خانم دکتر صباغیان رئیس گروه تعالی بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت به همراه دکتر یاری پور و مهندس تاجی از معاونت درمان ومدیریت امور فنی دانشگاه در خصوص تخصیص هتلینگ جهت تاسیسات زیربنائی مراکز درمانی ،مشکلات و راهکارها از بخش های مختلف مرکز و پروژه های فعال (اورژانس) و تعمیرات بازدید بعمل آوردند.

افتتاح دفتر جدید سوپروایزر

افتتاح دفتر جدید سوپر وایزر روزچهارشنبه مورخ ۹۷/۳/۳۰  با حضورمسئولین محترم بیمارستان 

جلسه مسئولین

جلسه ای با حضور مسئولین محترم بیمارستان با مسئولین واحدها ، بخشها و سوپروایزرها مورخ ۹۷/۳/۶ پیرامون مسائل ومشکلات مرکز در سالن اجتماعات برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان شهید مدرس RSS